Sociale Robotica

Zorg voor ouderen zonder sociale opvang ondersteunen door middel van sociale robotica, waarbij eenzaamheidsbestrijding voorop staat.

01-01-2019 | 15:38

Subsidie: € 42.000,-
Looptijd:  2020 

De Vrije Universiteit in samenwerking met de Impact Foundation van Deloitte NL is bezig een stichting zonder winstoogmerk op te richten, die tot doel heeft de zorg voor ouderen zonder sociale opvang te ondersteunen door middel van technologie, in het bijzonder sociale robotica, waarbij eenzaamheidsbestrijding voorop staat. De voorlopige naam van de stichting is LIZ (Life from A to Izzard).

Met de wereldwijde belangstelling voor de documentaire Alice Cares1 over het onderzoek dat Hoorn aan de VU verrichtte naar de waarde van robots in de ouderenzorg, is het onderwerp sociale robotica op de onderzoeksagenda van de VU komen te staan met name ook vanwege de potentiële maatschappelijk waarde van robots in gebieden als zorg en onderwijs. In 2015 wonnen film en onderzoek NWO’s 2015 Eurekaprijs en is de film gelauwerd en besproken op internationale festivals, in het toonaangevende The Lancet en is het maatschappelijk debat in het voordeel beslecht van robots in de zorg.

Het is echter zo dat robotaanbieders bitter weinig van de toepassing bij kwetsbare groepen begrijpen en vaak applicaties bouwen die specifiek één bepaald probleem aanpakken, bijvoorbeeld geheugentraining. Geen enkele aanbieder ter wereld ontwerpt wetenschappelijk gefundeerde integrale oplossingen die vooruitlopen op de grote maatschappelijke gevolgen die brede inzet van robotica (en in het kielzog artificiële intelligentie) zullen bewerkstelligen. Dit is de taak die de VU-Deloitte Stichting LIZ (in oprichting) op zich gaat nemen.

Op dit ogenblik lopen de volgende zaken die in de stichting ondergebracht en beter aangestuurd moeten gaan worden: uitwerken business plan en projectstructuur, gebruikersonderzoek, ontwikkeling en beveiliging, intellectueel eigendom en rechtspersoon, business development en communicatie.

LIZ zal niet het zoveelste bedrijf zijn dat een zorg- of gezelschapsrobot op de markt brengt en daarmee de concurrentie met de markt aangaat, maar zal die activiteiten alleen ontplooien als leerschool om ook vanuit praktijkervaring te kunnen adviseren. De subsidie is bedoeld om de VU-Deloitte Stichting LIZ te ondersteunen om vanuit visie en vakkennis met overzicht en op integrerende wijze het zorg- en eenzaamheidsprobleem aan te pakken met humanoïde techniek.

SAMENWERKING
Vrije Universiteit Amsterdam
Deloitte Impact Foundation