Summer School: Methoden Empirische Ethiek

Empirische resultaten geven niet automatisch antwoord op de vraag of het onderzochte normatief en ethisch goed en gerechtvaardigd is.

01-01-2019 | 15:38

Subsidie: € 15.000,-
Looptijd:  2020 

Doel van dit project is het organiseren van een Europese Summerschool voor PhD studenten die promotie-onderzoek doen waarin gebruik wordt gemaakt van empirische dataverzameling, ethische reflectie en het trekken van normatieve conclusies op basis van een integratie van de empirische data en de ethische reflectie.
Tevens wordt middels deze Europese Summerschool laten zien dat, mede vanwege de identiteit van de VU en het VUmc, beide organisaties extra aandacht, ervaring en professionele expertise hebben voor concreet inzetten van ethische reflectie bij het continu verbeteren van de (morele) kwaliteit van wetenschap, onderwijs en zorg.
Aandacht voor ethische reflectie is belangrijk; laten zien hoe je binnen het wetenschappelijk onderzoek ethische reflectie combineert met empirische dataverzameling des te meer. De deelname aan deze Summerschool wordt voor PhD studenten laagdrempelig gemaakt, in het bijzonder voor VU/VUmc PhD studenten en PhD studenten uit minder kapitaal krachtige landen.

De stap van empirische data verzameling en het trekken van normatieve conclusies over de onderzoeksvraag is zowel meta-ethisch als methodisch een ingewikkelde stap. Empirische resultaten geven niet een automatisch antwoord op de normatieve vraag of hetgene wat onderzocht is daarom ook normatief en ethisch goed en gerechtvaardigd is.
Een eenvoudig voorbeeld: indien uit onderzoek blijkt dat 80% van de bevolking abortus accepteert wil dat nog niet zeggen dat abortus moreel acceptabel of wenselijk is.
De combinatie van empirisch onderzoek en ethische analyse en de methodische en theoretische aandacht voor hoe dat te doen is steeds meer in opkomst. Er bestaan echter veel verschillen en onduidelijkheden over de methodische, theoretische en meta-ethische vraagstukken. Er bestaat nog geen Europese PhD opleiding voor (methoden van) empirische ethiek terwijl veel PhD studenten en hun begeleiders met dit vraagstuk worstelen. 

Met de Summerschool willen we PhD studenten helpen hun onderzoek en ethische analyse beter verantwoord te plannen, uit te voeren en op te schrijven. In een recent Europees project zijn richtlijnen ontwikkeld en gepubliceerd voor methoden van empirisch ethiek onderzoek. In deze Summerschool willen we de discussie rondom methoden voor empirische ethiek, de ontwikkelde consensus en de nog bestaande vraagstukken interactief (en toegepast op de onderzoeksprojecten van de PhD studenten) onder de aandacht brengen.