VU-archief

Veiligstellen en toegankelijk maken van archiefmateriaal van VUvereniging.

01-01-2019 | 15:38

Subsidie: € 25.000,-
Looptijd:  2019 - 2020 

Het doel van dit project is om - binnen het project Digidoc van de VU - het deel van het archiefmateriaal dat betrekking heeft op VUvereniging op te schonen, te bewerken, veilig te stellen en toegankelijk te maken. VUvereniging toont hiermee haar betrokkenheid bij en een erkenning van het belang van het archiefbeheer van de stukken van VUvereniging. Daarnaast is VUvereniging hiermee via Digidoc verzekerd van een snelle verwerking en overdracht van haar archiefmateriaal, zodat dit ingezet en gebruikt kan worden ten behoeve van maatschappelijk onderzoek en kennisontwikkeling.
Binnen het project wordt ruimte geboden voor participatie van een groep medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.