VU STEAM+

Welke nieuwe kennis ontstaat er als een beeldend kunstenaar, wetenschappers en studenten dezelfde onderzoeksvragen benaderen?

01-01-2019 | 15:38

Subsidie: € 25.000,- (p.jr.)
Looptijd:  2020 - 2021


Dit project brengt op een bijzondere vernieuwende wijze VU- en Amsterdam UMC-studenten, wetenschappers, staf en andere geïnteresseerden, patiënten, bezoekers en buren in contact met een kunstenaar om een nieuwe kijk op academische onderwerpen, de maatschappij, geschiedenis en de wereld te bevorderen. Daarbij zijn de meeste projectactiviteiten en alle eindproducten openbaar, waardoor een breed netwerk van mensen wordt bereikt.

Het project is opgezet om de kennisbasis op de VU de verrijken met een nieuwe impuls, zodat we op een meer doordachte, creatieve en vrije manier onze onderzoeksproblemen kunnen benaderen. Het project krijgt vorm door een reeks inclusieve en openbare activiteiten zoals lezingen, wereldcafés, een open campusatelier, een STEAM+ symposium, een tentoonstelling van nieuwe kunstwerken en een co-productie publicatie.

De kunstenaar Franck Bragigand wordt uitgenodigd om op de VU-campus een atelier open te stellen. Samenwerkend en samen onderzoekend met studenten, wetenschappers en andere denkers, zal de kunstenaar meedenken over een selectie van relevante, complexe wetenschappelijke en maatschappelijke onderwerpen om te benaderen vanuit verschillende perspectieven. Bijvoorbeeld de maatschappelijk en milieuproblematiek van plastic afval en plastic vervuiling – een onderwerp dat al in diverse VU bachelor- en master curricula opgenomen is, en waarvoor binnen de VU-gemeenschap veel belangstelling is.

VU studenten, wetenschappers en de kunstenaar leren op verrassende wijze van elkaars aanpak. Wetenschappers profiteren bijvoorbeeld van de cultuur van het koesteren van creativiteit die wijdverspreid is in de kunsten. Zowel kunstenaar als wetenschappers als studenten zullen profiteren van kruisbestuiving en input van interdisciplinaire contacten in de onderzoeksfase, maar ook bij de interpretatie van resultaten en de afronding. Deze samenwerking wordt in 2021 uitgebreid en ingebed in een fysiek laboratorium.

LINK 
Methaphysical Time Perspectives (tentoonstelling Franck Bragigand 2019)