We shall overcome

Martin Luther King jr. is voor de studenten en docenten van de School of Business and Economics een inspiratiebron voor onderwijs en onderzoek.

01-01-2019 | 15:38

Subsidie: € 14.000,- (p. jr.)
Looptijd:  2020 - 2021

Martin Luther King jr. is voor SERVUS, de studenten en docenten van de School of Business and Economics (SBE) een inspiratiebron voor onderwijs en onderzoek. Zijn streven naar rechtvaardigheid en maatschappelijke gelijkheid, zo nauw verbonden met de VU-grondslag, willen we ook in de 21e eeuw doorgeven. In SBE onderwijs en onderzoek wordt hier al enige aandacht aan besteedt. Er bestaat de wens om dit te verduurzamen.

Het project We Shall Overcome wil het gedachtegoed van Martin Luther King voor docenten en studenten toegankelijk maken en vertalen naar vraagstukken in hun hedendaagse leer- en werkomgeving. Hiertoe worden diverse initiatieven ontplooid:
 • Interviews met 5 senior VU-alumni; ze waren in 1965 als VU student aanwezig bij de uitreiking van het VU-eredoctoraat in Sociale Wetenschappen aan Martin Luther King jr. en/of ze waren de volgende dag aanwezig bij de ontmoeting van Martin Luther King met studenten tijdens de Diesvergadering in Hotel Krasnapolsky.
  Bekijk hieronder de herinnering van Jan van Butselaar of alle interviews met VU-alumni op de website Geheugen van de VU waar zij hun herinneringen aan Martin Luther King delen.


 • Een VU-School of Business and Economics symposium ‘We Shall Overcome’ in samenwerking met VU-alumni, Geheugen van de VU, VU-MLK Lezing, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, Pre-University College Masterclass, Universiteitsbibliotheek VU, conservator Protestantse Erfgoed collectie, en Museum Slavernijverleden in oprichting onder leiding van Kathleen Ferrier.
  Dit symposium wil de brug slaan tussen het gedachtengoed van MLK en hedendaagse bedrijfskundige, economische en maatschappelijke dilemma’s. Daarmee onderscheidt dit symposium zich van andere MLK activiteiten op de VU zoals de jaarlijkse MLK Lezing.
 • VU-SBE Masterclass ‘We Shall Overcome’; een Train de Trainer programma voor VU-docenten en studenten en VWO docenten en leerlingen. Deze 1-daagse training leidt docenten op om, in het perspectief van de VU identiteit, het MLK gedachtegoed te verbinden met hedendaagse maatschappelijke thema’s in hun eigen onderwijs- en onderzoekspraktijk.
 • Web-presentatie op sociale media zoals Linkedin, diverse VU websites, bedrijvennetwerk en Hello Zuidas. De webpresentatie bevat de uitkomsten van bovenstaande acties. Deze presentatie staat in dienst van de VU-gemeenschap als geheel en haar maatschappelijke omgeving, om bekendheid te geven aan, en blijvend toegang te hebben tot deze kennis en inzichten.


Het project bereikt verschillende doelen met bovenstaande acties:

 • Een brugfunctie tussen wetenschap en samenleving; onder meer door het versterken van de band met de community projecten in Amsterdam en de bedrijven op de Zuidas.
 • Inhoudelijk bijdragen tot bewustwording en persoonlijke vorming van docenten en studenten.
 • Borgen van de unieke Martin Luther King-geschiedenis van de VU in haar maatschappelijke en economische context.
 • Verduurzaming van het tijdsbeeld van het VU-leven in het midden van de jaren zestig van de vorige eeuw door middel van de interviews en het symposium. Dit tijdsbeeld laat vooral ook zien hoe de VU zich vanuit haar maatschappelijke rol -ondanks kritiek destijds uit streng gereformeerde kringen- inzette om MLK te eren voor zijn moedige kruistocht tegen rassendiscriminatie en zijn strijd voor gelijkberechtiging van zwart en blank.


LINKS
SERVUS - Servant-leadership Centre for Research and Education
School of Business and Economics
Geheugen van de VU: interviews met VU-alumni over hun herinneringen aan King.