WIJ SAMEN: podcast tegen uitsluiting en voor verbinding

WIJ SAMEN stimuleert ontmoeting en dialoog tussen studenten en Amsterdam UMC’ers met diverse achtergronden.

01-01-2019 | 15:38

Subsidie: € 11.000
Looptijd:  2021

Het hedendaagse debat over uitsluiting en racisme vindt ook zijn weerklank op de Amsterdamse universiteiten en in Amsterdam UMC. Hoewel in de afgelopen tien jaar verschillende diversiteitsprojecten aandacht hebben besteed aan uitsluiting en inclusie binnen Amsterdam UMC, blijkt in de praktijk dat veel (aankomend) professionals zich nog steeds  te weinig gehoord voelen en dat het gesprek over een inclusieve praktijk lastig te voeren is. Het project WIJ SAMEN is erop gericht ontmoeting en dialoog te stimuleren tussen studenten en Amsterdam UMC’ers. Het leren kennen van elkaar en elkaars verschillende maatschappelijke en professionele posities en ervaringen draagt bij aan een inclusieve werkomgeving.

In een podcast dragen studenten en medewerkers geanonimiseerde ervaringsverhalen voor over het (niet) thuisvoelen binnen Amsterdam UMC voor. De sprekers reflecteren daarbij op de ervaringen die ze voordragen, wat dat voor hen als (aankomend) professional betekent en zij nodigen de luisteraar met vragen uit tot open en kritische (zelf)reflectie. Dit gesprek wordt verder voortgezet in dialoogbijeenkomsten. De projectgroep stelt de opgedane kennis in het project beschikbaar via een handleiding over de toepassing van de podcast en dialoogbijeenkomsten.