Wo&Men@VU netwerk

Een netwerk om gendergelijkheid te stimuleren en op een positieve manier onder de aandacht te brengen binnen de VU.

01-01-2019 | 15:38

Subsidie: € 8.500,- (p. jr.)
Looptijd:  2019 - 2021 

Het WO&MEN@VU netwerk streeft ernaar om expliciete en impliciete vormen van gender bias binnen de organisatie te adresseren door:
1.    bewustzijn te creëren;
2.    een actieve en inclusieve gemeenschap te vormen.

Daartoe is een viertal acties geformuleerd:
1.    het opstellen van een strategieplan;
2.    het maken van een website;
3.    het organiseren van evenementen, lezingen en borrels;
4.    het mentoraat en het cursusaanbod onder de (gender)loep nemen.

Om deze speerpunten aan te pakken zijn werkgroepen opgericht met geïnteresseerde VU-collega’s (zowel mannelijke als vrouwelijke).

LINK
Interview met Nienke de Bruijn en Veroni Eichelsheim