Young.VU netwerk

Een netwerk voor en door jonge professionals op de VU.

01-12-2019 | 15:38

Subsidie: € 3.000,- (p. jr.)
Looptijd:  2019-2020 

Young.VU is een netwerk door en voor young professionals werkzaam als wetenschappelijk of ondersteunend personeel bij de VU. Met dit netwerk wordt de verbinding tussen leden van deze groep gestimuleerd door het organiseren van inhoudelijke en sociale evenementen.

Op dit moment behoren ongeveer 1200 medewerkers tot de doelgroep van Young.VU. De VU laat met dit netwerk zien een aantrekkelijke omgeving te zijn voor jonge medewerkers die zoeken naar een bredere verbinding, zowel met elkaar als de organisatie. Daarnaast leidt een grotere verbinding tussen medewerkers ertoe dat samenwerking vereenvoudigd en gestimuleerd wordt. Verder kan het netwerk de connectie tussen de VU en deze generatie medewerkers verbeteren (en daarmee beter gebruik maken van de talenten en inzichten van deze groep), het beeld van de VU als aantrekkelijke werkgever bevorderen (in lijn met het talentbeleid) en de professionele ontwikkeling van de doelgroep stimuleren (door middel van lezingen en workshops).

Young.VU biedt haar doelgroep de kans om snel een breed netwerk binnen de organisatie op te bouwen.

De subsidie dient ter bekostiging van zes evenementen per jaar.

LINK
Artikel in Ad Valvas over Young.VU