Ziekenhuispastoraat VUmc

Ondersteuning en begeleiding van patiënten en familie bij fundamentele levensvragen.

01-01-2019 | 15:38

Subsidie: € 77.000,- (p. jr.)
Looptijd:  structureel 

Blijf ik in leven of ga ik dood? Word ik ooit nog beter? Met deze fundamentele levensvragen worden patiënten in het VUmc ziekenhuis dagelijks geconfronteerd. Het is de taak van de geestelijk verzorgers van de Dienst Pastoraat en Geestelijke Verzorging (PGV) om ondersteuning te bieden aan patiënten en hun familie bij het bespreken van deze vragen. Daarnaast verzorgt de dienst lessen en begeleiding aan artsen in opleiding, verpleegkundigen en andere hulpverleners. Ook adviseert zij op het gebied van filosofie, religie en cultuur, ethiek, levensbeschouwing en identiteit.


De dienst wil mee met zijn tijd en mogelijkheden verkennen buiten de gebaande paden. Zo is er tot nu toe nog weinig contact met patiënten die niet langdurig zijn opgenomen, maar kort in de kliniek of polikliniek aanwezig zijn. De dienst gaat onderzoeken of er hier bij bepaalde patiëntengroepen een zinvolle en structurele begeleiding kan worden aangeboden. In eerste instantie richt men zich hierbij op patiënten met genderdysforie. Voor de toekomst zijn meerdere patiëntengroepen in beeld.
De subsidie van VUvereniging maakt het mogelijk om de bredere toegankelijkheid van deze speciefieke vorm van patiëntenzorg te onderzoeken en implementeren.