Wij steunen initiatieven die een relatie hebben met onze doelstelling. VUvereniging financiert bijzondere leerstoelen aan de VU, verstrekt subsidies en levert een bijdrage aan beurzen.
De middelen daarvoor komen van beleggingsopbrengsten, contributies, donaties en legaten. Daarnaast draagt de Van Coeverden Adrianistichting (VCAS) bij. Gedetailleerde informatie is te vinden in de jaarverslagen. empty

Gesubsidieerde projecten

Overzicht van subsidies aan projecten en activiteiten.

Beurzen

Beurzen voor sterk gemotiveerde en uitstekend presterende buitenlandse studenten.

Bijzondere leerstoelen

Ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek door financiering van bijzondere leerstoelen VU.

Aanvragen en verantwoorden

Over criteria en formats voor aanvragen en verantwoorden van een subsidie.