De leden van onze vereniging dragen direct bij aan de unieke projecten die we jaarlijks subsidiëren, met hun contributie én met inspiratie. Wij steunen initiatieven die een relatie hebben met onze doelstelling.
Jaarlijks financiert de VUvereniging met 1 miljoen euro diverse projecten, zoals beurzen voor uitwisselingsstudenten, bijzondere leerstoelen aan de VU, (culturele) projecten en de experimentele vormen van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Projecten waar geen reguliere overheidsfinanciering voor mogelijk is, die van belang zijn voor de betrokkenen en bijdragen aan de bijzondere academische gemeenschap van onze VU-campus.

De steun van de vereniging is afkomstig uit de beleggingsopbrengsten, legaten, contributies en donaties van onze leden. Daarnaast draagt onze samenwerkingspartner de Van Coeverden Adrianistichting (VCAS) bij. Gedetailleerde informatie is te vinden in de jaarverslagen. De VUvereniging is erkend als ANBI.empty

Gesubsidieerde projecten

Overzicht van subsidies aan projecten en activiteiten.

Beurzen

Beurzen voor sterk gemotiveerde en talentvolle internationale studenten.

Bijzondere leerstoelen

Wij ondersteunen wetenschappelijk onderzoek door een baretvergoeding beschikbaar te stellen voor bijzondere leerstoelen van de VU.

Subsidies aanvragen en verantwoorden

Wil je een subsidieaanvraag indienen? Er zijn jaarlijks diverse mogelijkheden om een aanvraag in te dienen.